صفحه نخست / روغن / نازل روغن

نازل روغن

PMGE-40 · ELECTRONIC 8-15 l/min

  • (Maximum flow: 8-15 l/min (according to the installation and the viscosity
  • Maximum security pressure: 80 bar
  • Maximum operation pressure: 50 bar
  • نازل جهت روان کننده ساخته شده از فایبر گلاس  با دبی 8 تا 15 لیتر دردقیقه