الکتروموتور

  • دارای گواهی تائید ضد انفجار EEx dII B T3
  • توان 0.55-1.3 KW
  • دور :  rpm 1420
  • ولتاژ :  سه فاز 380VAC  و تکفاز