جا نازلی

• سیستم قطع و وصل به صورت پدال
• جعبه میکرو سوئیچ
Ex دارای تائیدیه معتبر از Ceci ایتالیا
• درای کابل مخصوص(
XLP) مقاوم در برابر سوخت
• بر گرفته از سیستم تاتسونو ژاپن