پالسر

 

پالسر

پالسرهای استفاده شده از نوع2×25 پالس در یک دور
دو کاناله
دارای تاییدیه EX از اروپا
ولتاژ 12 تا 5 ولت