کنتور مکانیکی

کتنور مکانیکی :

دبی : 10-90 لیتر در دقیقه

دقت اندازه گیری : ± 1٪

شاخص جزئی از 4 رقم و مبلغ 6 رقمی

حداکثر فشار عملیاتی: 3،5 بار

حداکثر درجه حرارت: 60 ºC

حداقل دما: -10 ºC