کنتور مکانیکی

  کتنور مکانیکی :

  دبی : 10-90 لیتر در دقیقه

  دقت اندازه گیری : ± 1٪

  شاخص جزئی از 4 رقم و مبلغ 6 رقمی

  حداکثر فشار عملیاتی: 3،5 بار

  حداکثر درجه حرارت: 60 ºC

  حداقل دما: -10 ºC