Home / قطعات جایگاه سوخت / شیلنگ بنزین و گازوئیل

شیلنگ بنزین و گازوئیل

شیلنگ های بنزین و گازوئیل از انواع شیلنگ های سوخت هستند. این شیلنگ ها در جایگاه های سوخت مورد استفاده قرار می گیرند. شیلنگ های سوخت به دو دسته شیلنگ تخلیه و شیلنگ های دیسپنسر تقسیم می شوند.

شيلنگ ارت دار

مقاوم در برابر انواع سوخت حاوی

ETBE,MTBE
• در طول های 5/3 ، 4 و 5 متری
• دارای کوپلینگ در دو طرف ( یک طرف دارای هرزگرد ) در سایز ‘4/3 و’1
• دارای شیلد فلزی برای رعایت اتصال زمین (Earthing)