صفحه نخست / تصفیه گازوییل یک اینچ

تصفیه گازوییل یک اینچ

ویژگیهای منحصر به فرد تصفیه گازوییل:

1- جدا سازی ذرات تا 5 میکرون

2- جدا سازی اب از گازوییل

3- تصفیه گازوییل تا 500 هزار لیتر درهرکاتریج (به صورت نرمال)

4- قابلیت تصفیه گازوییل 105 لیتر در دقیقه

5- حجم بسیار کم فیلترتصفیه گازوییل

6- دمای کارکرد منفی10 تا 50درجه سانتی گراد

7- سایز فیلتر 1اینچ

8- قیمت بسیارمناسب با کارایی بالا

وبسیاری از ویژگیهای ممتاز دیگر از قابلیتهای این فیلترتصفیه گازوییل منحصر به فرد میباشد.