صفحه نخست / قطعات جایگاه سوخت / جایگاه سیار جک دار

جایگاه سیار جک دار

نوع : جایگاه سیار توزیع سوخت

مدل : کانتینری – قائم

ظرفیت : 24000 و 28000 لیتر

تعداد تلمبه /دیسپنسر : دو دستگاه تک / دونازله

مجهز به تلمبه / دیسپنسر جدید

مجهز به پمپ شناور

مجهز به تانک مانیتورینگ با امکانات اتصال به شبکه سراسری و انتقال اطلاعات از طریق SMS امکان سوخت گیری همزمان 4 خودرو

امکان توزیع سوخت بطور متوسط برای 60 خودرو در ساعت

با قابلیت توزیع همزمان تک و چند فرآورده (بنزین معمولی – بنزین سوپر- گازوئیل و …)

 

موارد کاربرد جايگاه سيار جهت سوختگيری:

نيروی نظامی و انتظامی

بنادر کشتيرانی و ماهيگيری

نقاط مرزی و مناطق دوردست

قابل استفاده د رکارگاهاي عمرانی ، سد سازی و.

زمان بروز حوادث غير مترقبه مانند سيل ، زلزله و..

ايجاد اشتغال در شهرهای پرترافيک که ساخت جايگاه

 تجهيزات جايگاه سيار:

الکترو پمپ بارگيری و شيلنگ مربوطه

تلمبه دو نازله توزيع سوخت

کابل اتصال به برق شهری

تجهيزات اطفاء حريق

سيستم روشنایی

کانتينر و مخزن

ژنراتور برق

تابلو برق