صفحه نخست / قطعات جایگاه سوخت / جایگاه سیار چرخ دار

  جایگاه سیار چرخ دار

  ويژگی ها:

  ساختار قوي

  راحتي در کاربرد

  قابليت مانور بالا

  ايمني  زياد

   

  موارد کاربرد جايگاه سيار جهت سوختگيری:

  نيروي نظامی و انتظامی

  بنادر کشتيرانی و ماهيگيری

  نقاط مرزی و مناطق دوردست

  EPCقابل استفاده د رسايتهای شرکتهای

  قابل استفاده د رکارگاهاي عمرانی ، سد سازي و.

  زمان بروز حوادث غير مترقبه مانند سيل ، زلزله و..

  ايجاد اشتغال در شهرهای پرترافيک که ساخت جايگاه ثابت توجيه اقتصادي ندارد .

  تجهيزات جايگاه سيار:

  الکترو پمپ بارگيری و شيلنگ مربوطه

  تلمبه دو نازله توزيع سوخت

  کابل اتصال به برق شهری

  تجهيزات اطفاء حريق

  سيستم روشنايی

  کانتينر ومخزن

  ژنراتور برق

  تابلو برق

  نردبان