صفحه نخست / قطعات جایگاه سوخت / نازل / نازل با دبی 200 لیتر در دقیقه

    نازل با دبی 200 لیتر در دقیقه

    مقدار دبی در دقیقه : 200 لیتر

    سایز ورودی : یک و نیم اینچ

    حداکثر فشار : 4 بار