صفحه نخست / قطعات جایگاه سوخت / نازل / نازل با دبی 200 لیتر در دقیقه

نازل با دبی 200 لیتر در دقیقه

مقدار دبی در دقیقه : 200 لیتر

سایز ورودی : یک و نیم اینچ

حداکثر فشار : 4 بار