انواع میتر از سایز 1 تا 4 اینچ

انواع میتر از سایز 1تا 4 اینچ در مدلها و برندهای مختلف انگلیسی، امریکایی، فرانسوی و…. براساس دبی و ویسکوزیته های مختلف موجود میباشد.

با توجه به درخواست مشتریان گرامی مصرف کننده فراوردههای مایع مبنی بر استفاده از کنتورهای شماره انداز جهت اطلاع از مقدار فروش فراوردههای مایع به مشتریان واردات نمایشگر دیجیتال جهت اندازه گیری مقدار فراورده مایع مصرف شده صورت گرفته است.مزایای این نمایشگرها:                                                                     

مشاهده لیتراژ فراورده به صورت دیجیتال در لحظه (تا دهم لیتر)

مشاهده مقدار کل فراورده مصرف شده را در اتمام روز کاری.

همچنین این نمایشگر انتخاب مقدار لیتر فراورده را به کاربر میدهد به این صورت که کاربر مقدارلیتر دلخواه(تا دهم لیتر) را به دستگاه وارد میکند و دستگاه دقیقا به مقدار تعیین شده  تا دهم لیتراجازه عبور فراورده را میدهد.