صفحه نخست / پکیج های سوخت رسان

پکیج های سوخت رسان

پکیج های سوخت رسان

پکیج های سوخت رسان شامل پکیج سوخت رسان هواپیما، پکیج سوخت گیری از کامیون، پکیج ضد انفجار 12، 24 و 220 ولت بنزین و ترولی سوخت رسان می شوند که به منظور حمل مواد سوختی و توزیع آن در جایگاه های مورد نیاز کاربرد دارند.