فیلتراسیون گازوییل

فیلتراسیون گازوییل

فیلتر اسپانیایی ذرات و ابگیر گازوییل

شرکت نگین سوخت پاسارگاد با داشتن نمایندگی از برندهای برتر جهانی برای اولین بار در کشور فیلتر ذرات واب گازوییل با ممتازترین کیفیت تهیه نموده تا دراختیار صنعت گران کشور قرار دهد.