قطعات جایگاه سوخت

قطعات جایگاه سوخت

برای ساخت پمپ بنزین ها و جایگاه های سوخت به قطعاتی نیاز است. الکتروموتور، پالسر، تانک مانیتورینگ، ترولی، تلمبه تک نازل ( دیسپنسر پیمانه ) ، جا نازلی، جایگاه سیار جک دار، جایگاه سیار چرخ دار، جعبه تقسیم، ديسپنسر، شیر برقی، شیلنگ بنزین و گازوئیل، فیلتر دیسپنسر، قطعات نازل، کانتر، گلند، میتر و نازل از جمله این تجهیزات مورد نیاز هستند که البته در خرید آن ها باید بسیار دقت شود.