روش پرداخت

روش پرداخت:
روش پرداخت هزینه ها به صورت حضوری و غیرحضوری میباشد.
متقاضیان میتوانند در صورت تمایل به پرداخت غیر حضوری، جهت دریافت شماره کارت با ما تماس حاصل فرمایند.