صفحه نخست / سرمایه گذاری و مشارکت

  سرمایه گذاری و مشارکت

  سرمایه گذاری و مشارکت در پمپ بنزین

  این شرکت امادگی لازم جهت مشارکت و سرمایه گذاری در احداث و ساخت پمپ بنزین و مجتمع خدمات رفاهی را دارد.لذا از کلیه

  اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که زمین مناسب یا سرمایه کافی جهت احداث و ساخت جایگاه  پمپ بنزین را دارا می باشند، دعوت

  میشود که با ارسال کروکی  دقیق زمین به همراه مشخصات زمین مورد نظر به ایمیل ، تلگرام یا اینستاگرام  شرکت ارسال تا در اولین فرصت پس

  از بررسی کارشناسان با شما تماس گرفته شود.

  سرمایه گذاران عزیز با اعلام و ارسال مقدار سرمایه و اعلام نحوه مشارکت می توانند با توجه به مقدار سرمایه در جایگاه پمپ

  بنزین یا مجتمع خدمات رفاهی سرمایه گذاری نمایند.