سوالات متداول

سوالات متداول:


برای تاسیس پمپ بنزین حداقل متراژ مورد نیاز چقدر است؟
برای احداث جایگاه سوخت سنتی به حداقل متراژ 280 متر مربع و برای یک جایگاه سوخت سیار به متراژ 150 متر مربع نیز نیاز است.

شرایط دریافت مجوز تاسیس جایگاه سوخت چه است؟

  1. داشتن تابعیت ایران و همچنین اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیانی که به رسمیت شناخته شده است.
  2. عدم سوء پیشینه و اعتیاد.
  3. داشتن کارت پایان خدمت یا دارا بودن برگه ی معافیت پزشکی.
  4. زمین احداث جایگاه باید حتما دارای مالکیت مشخصی باشد و در صورت استیجاری بودن زمین عقد قرارداد باید حداقل بین 15 الی 20 سال تنظیم شود.
  5. استعلام از شهرداری برای زمین های خارج از محدوده ی شهر.
  6. قرار نداشتن زمین احداثی در محل پیچ های تند و کروکی دقیق آن.
  7. پس از ارائه مدارک مورد نیاز و طی شدن مراحل لازم اداری، مجوز تاسیس به نام شخصیت حقیقی و یا حقوقی متقاضی صادر میشود.

در چه صورت احداث جایگاه پمپ بنزین میتواند سود دهی بالایی داشه باشد؟
اگر جایگاه توزیع در محل هایی قرار داشته باشد که عبور خودروها بسیار باشد، میتواند احداثش مقرون به صرفه باشد.

ریسک احداث جایگاه پمپ بنزین چقدر است؟
هرچقدر که احداث جایگاه در جا و مکانی درست صورت گیرد، به همان مقدار از ریسک آن کاسته میشود.