شماره انداز

شماره انداز | نگین سوخت پاسارگاد

شماره انداز

شماره انداز وسیله ای است که حجم و سرعت سیال عبوری از لوله را بر اساس زمان اندازه گیری می کند. این دستگاه ها در انواع مختلفی وجود دارند که از هر کدام برای کاربرد های مورد نیاز استفاده می گردد. از شماره انداز پمپ بنزین در جایگاه های سوخت برای اطلاع از حجم و سرعت فراورده های نفتی موجود استفاده می شود.

این دستگاه در پمپ بنزین برای اطلاع از حجم مشخص فراورده مصرف شده توسط مشتریان

بسیار اهمیت دارد و قیمت سوخت تحویل داده شده توسط این دستگاه تعیین می گردد.

نام های مختلف شماره انداز

این دستگاه ها با نام های مختلفی نامیده می شوند، کنتور ، فلومتر ، سیال سنج، جریان سنج، شاخص جریان،

معیار یا پیمانه جریان از جمله نام هایی هستند که به شماره اندازها اختصاص داده می شود.

شماره انداز پمپ بنزین

در ادامه نکات حائز اهمیت در خرید شماره انداز پمپ بنزین را برای شما شرح می دهیم:

شماره اندازها انواع گوناگونی دارد که هریک برای کاربرد های گسترده ای طراحی شده اند. شناخت

ویژگی ها و عملکرد این وسایل در انتخاب شماره انداز مناسب بسیار اهمیت دارد. در هنگام انتخاب باید

به نوع گازها و مایعاتی که قرار است اندازه گیری شود توجه نمایید.

موادی که این دستگاه ها توسط آن ها ساخته می شوند باید در محیطی که قرار است مورد استفاده

قرار بگیرند سازگار باشند.

در پمپ بنزین ها دقت شود که شماره انداز پمپ بنزین انتخابی با این سیالات سازگاری لازم را داشته باشد.

متناوب و یا متوالی بودن جریان سیال از نکات دیگری است که باید به آن توجه شود و مورد بررسی قرار

بگیرد. ویسکوزیته و دمای سیال مورد استفاده نیز بسیار اهمیت دارد.

باید به این نکته دقت شود که ماکزیمم و مینیمم شدت جریان توسط شماره اندازها با محیط کاری تطابق

داشته باشد. با توجه به اینکه پمپ بنزین ها در معرض خطر قرار دارند، باید در انتخاب مکان قرار گیری

شماره اندازها دقت لازم به عمل آید.