شيلنگ ارت دار

شيلنگ ارت دار

  • مقاوم در برابر انواع سوخت حاوی ETBE,MTBE
  • در طول های 5/3 ، 4 و 5 متری
  • دارای کوپلینگ در دو طرف ( یک طرف دارای هرزگرد ) در سایز ‘4/3 و’1
  • دارای شیلد فلزی برای رعایت اتصال زمین (Earthing)