نازل

نازل در واقع یک لوله است که از آن برای عبور دادن گاز و سیالات استفاده می شود. در واقع سوخت مورد نظر توسط اعمال فشار به نازل وارد می شود.

• دارای قطع کن اتوماتیک
• مقاوم در برابر انواع سوخت دارای MTBE
• لوله نازل از نوع سرباریک برای سیستم بنزین و ‘1 برای سیستم گازوئیلی و نفت گاز
• ورودی رزه ای در سایزهای 4/3 برای سیستم بنزین و ‘1 برای سیستم گازوئیلی و نفت گاز
• دارای عمر کاری مناسب
• قابلیت تعمیر و سرویس
• با فیلتر ورودی جهت جلوگیری از خرابی ناشی از ورود ناخالصی ه