نازل zyq

  دارای قطع کن اتوماتیک

  مقاوم در برابر انواع سوخت دارای MTBE

  لوله نازل از نوع سرباریک برای سیستم بنزین و ‘1 برای سیستم گازوئیلی و نفت گاز

  ورودی رزه ای در سایزهای 4/3 برای سیستم بنزین و ‘1 برای سیستم گازوئیلی و نفت گاز

  دارای عمر کاری مناسب

  قابلیت تعمیر و سرویس

  با فیلتر ورودی جهت جلوگیری از خرابی ناشی از ورود ناخالصی ها