کانتر پیمانه

کانتر پیمانه

دارای نمایشگر قیمت واحد،مقدارفرآورده تحویلی و قیمت کل
نمایشگر دارای بک لایت
دارای قابلیت تعییر قیمت واحد
دارای پاورصنعتی با کیفیت بالا و لتاژ 560V تا 90V
دارای کنتاکتور و بی متال جهت حفاظت از الکترو موتور
قابلیت نصب روی تلمبه تاتسونو

کانتر KL

سیستم پیش تنظیم مقدار سوخت درخواستی
تنظیم قیمت واحد
تعمیر و سرویس آسان
قابلیت تشخیص عیوب