پمپ بنزین

پمپ بنزین

ساخت پمپ بنزین جهت تامین نیاز منطقه به جایگاه های سوخت و ایجاد اشتغال و کار آفرینی یک

موضوع مهم به حساب می آید. این امر همچنین یکی از پردر آمدترین مشاغل در کشور می باشد.

با توجه به افزایش جمعیت و روند روبه رشد و روزافزون وسایل نقلیه ساخت پمپ بنزین از ضرورت های

مهم هر شهری محسوب می شود.

مکانی برای فراهم آوری سوخت

پمپ بنزین مکانی است که سوخت مورد نیاز برای وسایل نقلیه را فراهم می آورد. بیشترین محصول

موجود در این مکان بنزین می باشد. البته در کنار بنزین محصولات دیگری نیز عرضه می گردد. مخزن

اصلی بنزین در زیر زمین قرار دارد و از آن جا به جایگاه های بنزین پمپ می شود. بنزینی که به جایگاه

پمپ می شود باید دمایی به اندازه 60 درجه فارنهایت داشته باشد. برای احداث این مکان به وجود حداقل

دو جایگاه مورد نیاز است.

ساخت پمپ بنزین

الزاماتی برای اجرایی شدن این طرح وجود دارد که توسط افراد مجرب و متخصص امکان پذیر است. برای

ساخت پمپ بنزین در درجه اول به مکانی مناسب نیاز است. زمین انتخاب شده باید در مسیر سیلاب قرار

نگرفته باشد، مکان در نظر گرفته شده برای جایگاه باید قابلیت عبور نفتکش را داشته باشد و از خطوط

راه آهن، مکان های تولید کننده گرما و رطوبت و برق فشار قوی دور باشد.  در این مکان باید جایگاه بنزین،

 رمپ خروجی، رمپ ورودی، پارکینگ مجتمع، ساختمان اداری، نمازخانه، تاسیسات و سرویس بهداشتی

احداث گردد.

طراحی و احداث جایگاه باید تحت نظارت سازمان های مربوطه و متخصصین کارآمد صورت پذیرد.

شرکت نگین سوخت پاسارگاد در زمینه مشاوره، طراحی و ساخت پمپ بنزین می تواند راهنمای مناسبی

برای شما باشد. تمامی تاسیسات مورد نیاز جایگاه های سوخت رسانی با کیفیت بسیار بالا و مورد تایید

شرکت ملی پخش پالایش و فرآورده های نفتی ایران در این مجموعه موجود می باشد.